Avdrag för Elstöd

Brf Sjöstugan har fått Elstöd med 50 öre per förbrukad kWh under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 (sammanlagt ca 192 000 kr, varav 125 000 kr avser el som förbrukats av medlemmarna).

Eftersom vi har IMD kommer varje lägenhet få tillbaka motsvarande 50 öre per förbrukad kWh under samma period. Därmed kommer de som bodde i Brf Sjöstugan den 17 november 2022 få elstöd som avser den lägenhet man bodde i då (oavsett om man bott där hela perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022, eller inte). Detta är samma princip som användes när Försäkringskassan betalade ut elstöd till konsumenter med ett eget elnätsavtal.

Elstödet betalas ut genom ett avdrag på månadsavin som skickas ut i början av oktober.

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta direkt på styrelsen@brfsjostugan.se eller via kontaktformuläret.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan