Garagesamfälligheten – Information angående byte av hyresvärd i garaget

Fr.o.m. 1 augusti kommer vi att i egen regi hyra ut P-platserna till er.
Som ni kanske märkt har ni inte fått någon avi från APQOA för augusti.

Vi kommer så snart vi kan skicka ut nya hyreskontrakt till er. Om dessa inte kommer ut i tid hoppas vi att ni har överseende med detta. Det kan bli så att augustis avgift kommer i september.

Vi kommer att samarbeta med NABO för hantering av kontrakt och avisering av avgifter. Ni kan läsa mer om NABO i deras medlemspamflett.

När ni får kontrakt och avi från NABO, kan ni logga in på deras hemsida. Det är viktigt att ni där registrerar telefonnummer och mail-adress så att vi lätt kan kontakta er vid behov. Detta kommer för övrigt att vara ett krav för att hyra en parkeringsplats.

För parkeringsplats med elbilsladdare finns det 1 st ledig på Tryckeriets sida av garaget, samt några på Sjöstugans sida. Priset på dessa är förutom ordinarie p-platsavgift plus 200 kr/månad samt den el ni förbrukar. Är ni intresserade maila till sags@brfsjostugan.se. Först till kvarn gäller.

Vi i styrelsen och Garagesamfälligheten önskar er en fortsatt skön sommar.

Information Golvläggning, Parkeringsgarage Hall B

Information till innehavare av p-plats Hall A. Hall A kommer ej beröras.

Golvläggning kommer att ske i parkeringsgaraget under vecka 18–20, 2021 (3/5 tom 21/5). Arbetet kommer att ske med plastmassa av acrylplast (MMA) vilket innebär att lukt kommer att förekomma under själva golvläggningsarbetet.

Extra fläktar monteras så att undertryck uppstår och luften sugs ut i ventilationstrummorna utefter väggarna. Lukten är helt ofarlig men stark och kan upplevas lite obehaglig om man vistas i eller omkring arbetsområdet.

Vid direkt oro eller dylikt så lämna garaget och ta frisk luft.
Personer som vet om att man är extremt känsliga för lukter bör inte vistas i garaget.

Lukten är ofarlig och uppsatt gränsvärde för MMA är 50 ppm/m³.
Se Arbetsmiljöverket AFS 2005:18.

• Arbete sker mellan ca. 07.00–20.00 varje vardag.
• Mellan 08.00–17.00 kan Era bilar vara instängda eller Ni kommer inte kunna köra in och parkera.
• Bilarna kommer alltid att kunna nås före kl. 08:00 och efter 17:00 varje dag samt alla helgdagar.
• Vi spärrar alltid av körbanan vartefter vi jobbar oss utåt mot in-& utfart. Då är all trafik över den ytan omöjlig då golvet är ohärdad och risk för skador på Era bilar kan ske. Härdtiden för färdig lagt golv är 1 timme.
• Finns det inga avspärrningar är Ni alltid tillåten att passera, parkera eller hämta Er bil.
• Finns avspärrningar vänta på OK – tecken eller dylikt när Ni närmar Er arbetsplats eller behöver köra över kablar eller att en slipmaskin måste flyttas för att Ni ska komma fram. Kör varsamt och var rädda om arbetarna.

Notera att inga bilar behöver flyttas från parkeringsplatserna då bara körbanan ska åtgärdas. Vi förstår att det kan bli störningar och tidsförluster för att Ni måste planera Er tillgång till bilarna men både hoppas och tror att detta löses med sunt förnuft och kommunikation.

Bilar och parkeringarna är alltid tillgänglig för in- och utfart före kl. 08.00 och efter 17.00!

Vid ev. frågor eller mer information vänligen kontakta:
Martin Blomqvist ESGARD INC. AB 073-382 32 00
Hans Hübenette, VD, Industrigolv Hudiksvall AB 070 – 565 39 48
Markus Persson, Arbetsledare på plats, Industrigolv Hudiksvall AB 073 – 087 35 68

Garagestädning 8 juni

Garagestädning kommer att ske Onsdagen 8 juni mellan 08:00-17:00

Vi ber dig att flytta din bil under denna tid för att kunna rengöra hela garaget.

Om din bil står kvar är det inte bara din plats som blir ostädad utan även dina grannars.

Vi påminner samtidigt om skyldigheten att flytta bilen vid städning av garaget, samt att det inte är tillåtet att förvara något annat än ett fordon på den förhyrda parkeringsplatsen.

Vid frågor maila info@coreclean.se

MvH
Styrelsen, Garageföreningen
sags@brfsjostugan.se

Information till bilägare

Garageföreningen har beslutat att installera fler el-laddare till elbilar på föreningens parkeringsplatser.

I en första etapp kommer laddboxar att installeras på platserna i

HALL A  from 26 januari tom 3/2
HALL B  from 6 februari tom 15/2

Utsedd installatör är elfirman NEWEL AB. Arbetet påbörjas torsdagen den 26/1 och uppskattas pågå ca 2,5 vecka.

Vid installationstillfället behöver bilarna på de berörda platserna inte flyttas helt och hållet. Det kan räcka med att man backar ut en meter (1m) från väggen så att installationspersonalen kan arbeta fritt framför, när man skall dra kabel och installerar laddbox.

Hall A plats 3 tom 33 och plats 58 tom 75
Hall B plats 9 tom 35 , plats 51 tom 54 och plats 63 tom 112

Lägg gärna en lapp i vindrutan, med ditt namn och telefonnummer, under installationsperioden. Det underlättar om installationspersonalen behöver kontakta dig i något ärende, t.ex. att flytta bilen extra.

Vid frågor vänder ni er till föreningens kontaktperson i detta projekt:

Namn Per Kihlström
Mail perkihl@gmail.com
Tfn  070-9746933

MvH
Garageföreningen