Är du intresserad av laddplats?

Hej

Vi håller nu på att installera fler laddstationer till elbilar i garaget. Är ni intresserade av att få en laddplats kontakta Per Kihlström på 070-9746933 eller perkihl@gmail.com.

Pris 200 kr extra per månad plus den el du förbrukar.
Intresserade får skriva på kontrakt. Se Avtal om tillgång till laddmöjlighet.

Vi behöver svar så snart som möjligt. Senast 28 november.

MvH
Garageföreningen

Garagestädning – Torsdag 15 juli 08:00-16:00

Garagestädning kommer att ske Torsdag 15 juli 08:00-16:00

Vi ber dig att flytta din bil under denna tid för att kunna rengöra hela garaget.
Om din bil står kvar är det inte bara din plats som blir ostädad utan även dina grannars.

Vi påminner samtidigt om skyldigheten att flytta bilen vid städning av garaget, samt att det inte är tillåtet att förvara något annat än ett fordon på den förhyrda parkeringsplatsen.

Vid frågor maila info@coreclean.se

Information Golvläggning, Parkeringsgarage Hall B

Information till innehavare av p-plats Hall A. Hall A kommer ej beröras.

Golvläggning kommer att ske i parkeringsgaraget under vecka 18–20, 2021 (3/5 tom 21/5). Arbetet kommer att ske med plastmassa av acrylplast (MMA) vilket innebär att lukt kommer att förekomma under själva golvläggningsarbetet.

Extra fläktar monteras så att undertryck uppstår och luften sugs ut i ventilationstrummorna utefter väggarna. Lukten är helt ofarlig men stark och kan upplevas lite obehaglig om man vistas i eller omkring arbetsområdet.

Vid direkt oro eller dylikt så lämna garaget och ta frisk luft.
Personer som vet om att man är extremt känsliga för lukter bör inte vistas i garaget.

Lukten är ofarlig och uppsatt gränsvärde för MMA är 50 ppm/m³.
Se Arbetsmiljöverket AFS 2005:18.

• Arbete sker mellan ca. 07.00–20.00 varje vardag.
• Mellan 08.00–17.00 kan Era bilar vara instängda eller Ni kommer inte kunna köra in och parkera.
• Bilarna kommer alltid att kunna nås före kl. 08:00 och efter 17:00 varje dag samt alla helgdagar.
• Vi spärrar alltid av körbanan vartefter vi jobbar oss utåt mot in-& utfart. Då är all trafik över den ytan omöjlig då golvet är ohärdad och risk för skador på Era bilar kan ske. Härdtiden för färdig lagt golv är 1 timme.
• Finns det inga avspärrningar är Ni alltid tillåten att passera, parkera eller hämta Er bil.
• Finns avspärrningar vänta på OK – tecken eller dylikt när Ni närmar Er arbetsplats eller behöver köra över kablar eller att en slipmaskin måste flyttas för att Ni ska komma fram. Kör varsamt och var rädda om arbetarna.

Notera att inga bilar behöver flyttas från parkeringsplatserna då bara körbanan ska åtgärdas. Vi förstår att det kan bli störningar och tidsförluster för att Ni måste planera Er tillgång till bilarna men både hoppas och tror att detta löses med sunt förnuft och kommunikation.

Bilar och parkeringarna är alltid tillgänglig för in- och utfart före kl. 08.00 och efter 17.00!

Vid ev. frågor eller mer information vänligen kontakta:
Martin Blomqvist ESGARD INC. AB 073-382 32 00
Hans Hübenette, VD, Industrigolv Hudiksvall AB 070 – 565 39 48
Markus Persson, Arbetsledare på plats, Industrigolv Hudiksvall AB 073 – 087 35 68