Fasadrenovering uppdatering v47

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V47

Etapp 1
• Ställningsrivning påbörjas.

Etapp 2
• Förseglings- och isoleringsarbeten fortsätter.
• Plåtarbeten fortsätter.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Återställning balkonger.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför
putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv på grund av
vädret.