Fasadrenovering uppdatering

Styrelsen har ställt frågor till JM om planen för återstående arbete i etapp 1 och 2 och vi publicerar nu de svar vi har fått.  Vi skulle givetvis vilja ha en detaljerad tidplan, men inser också att JM inte kan ge en sådan, med tanke på att arbetet till största delen är väderberoende. JM har försäkrat oss att de kommer slutföra så snart det bara går, baserat på väderförhållandena. 

Som JM skriver nedan kommer det vara ”eftersyn” i varje lägenhet, och det är vid detta tillfälle var och en ska meddela JM om eventuella fel som uppstått i samband med renoveringsarbetet.

Vi vill också passa på att nämna att JM meddelat att det isoleringsmaterial som legat utomhus vid 21:an inte kommer att användas i bygget, det är en felaktig leverans som ska kasseras.

Hej!

Med hänsyn till frågorna som uppstått så kommer här en liten förklaring på hur vi kommer att arbeta runt etapp 1 och 2.

Markarbetena kommer inte att ske förrän vi inte har någon tjäle i marken och detta går ej att planera eftersom jag tyvärr inte styr över vädret, men vi kommer naturligtvis att starta dessa arbeten så fort vi bara kan. Staketen måste stå kvar för säkerhetens skull och vi tar bort dom så fort vi kan.

Kabeln som går på eventuella uteplatser flyttas så den inte är i vägen för dom boende.

De arbetsmoment som kvarstår är sockelputsning, markarbeten, panelarbeten samt färdigställning av trappor och stensättning runt entréer och uteplatser det återstår även trallarbeten både på uteplatser och några balkonger.

När det börjar närma sig planteringsarbeten så bjuder vi in styrelsen och markfirman till ett möte där vi kan prata ihop oss så inga missförstånd sker, och självklart så färdigställer vi etapp 1 och 2 så fort det går.

Vi har inte planerat in någon eftersyn ännu för vi vill gärna att alla uteplatser och balkonger är färdiga så dom boende hinner titta om det är något som dom anser felar. När vi går eftersynen så delar vi upp det portvis så det kommer att ske under en hel vecka, precis som vi gjorde med elektrikern.”

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Vi har under veckan inte kunnat på börjat färdigställning pga sjukdom så vi gör ett nytt försök under veckan.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Ställningsbyggnationen fortsätter.

Det är nu även dags att plocka bort från balkongerna så ta undan saker själva som ni är rädda om och det som ni lämnar plockar vi ner och lägger vid staketet på baksidan, det gör vi när ställningen är uppe och vi tar det via bygghissen.

Fasadrenovering uppdatering v5

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Under veckan kommer vi att påbörja färdigställning av entréer och det kommer att medföra lite oljud.

Fasadarbeten Sickla allè 21

På måndag börjar vi resa ställningen så tänk på att det vibrerar i ytterväggarna så plocka bort från blombrädorna och ta ner tavlor från ytterväggarna. Det är nu även dags att plocka bort från balkongerna så saker som ni är rädda om är det bra att ni tar undan själva och det ni lämnar plockar vi ner och lägger vid staketet på baksidan, det gör vi när ställningen är uppe och vi tar det via bygghissen.

Fasadrenovering uppdatering v4

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

På grund av kyla och sjukdom så blir det ingen aktivitet nästa vecka.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Då har vi gjort försynen och det kommer inte bedrivas någon
verksamhet nästa vecka. Under V 5 så kommer vi att bygga upp ställningen och då ber vi er att plocka bort saker från ytterväggar och blombrädor så inte de faller ner.

Fasadrenovering uppdatering v3

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Då var vi på plats igen och kommer att under senvinter och våren så snabbt som möjligt att börja färdigställa det som kvarstår.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Under nästa torsdag (17 Januari) kommer vi att genomföra försyn i era lägenheter och vi hoppas att ni kan medverka under dagen.
Om ni inte kan vara hemma så ställ låset i serviceläge då Per Kihlström som representant från styrelsen kan öppna dörren.
Vad som kommer att ske är att vi kopplar bort ev. el på balkonger, dokumenterar befintliga skador i lägenheterna och på balkongerna samt dokumenterar trall, inglasningar och räcken.

Vi startar försynen ca 07:30 längst upp och jobbar oss neråt, vi beräknar att varje lägenhet tar ca 20-30 minuter.

Fasadrenovering uppdatering v51

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V51

Etapp 2
• Ställningsrivning fortsätter.
• Städning.

Övrigt
Elektriker kommer att under 19/12 ringa på hos er som fortfarande inte har fått elen tillgodosedd. Detta kommer ske med start 07.30.

Mer detaljerad information kommer inför juluppehållet.