Fasadrenovering uppdatering

JM har lämnat en uppdaterad tidsplan för det återstående arbetet för Sickla Allé 57 – 65. Observera dock att den är preliminär och kan komma att ändras. JM beklagar att arbetet tar längre tid än vad som tidigare kommunicerats och säger följande:

”Förseningar beror dels på att ställningsentreprenören hade problem med materialleverans i början på året. Den tidsplan som vi gjorde var också för snäv så den är missvisande. Allt har tagit längre tid än vi hade räknat med. Det har gått åt mycket tid till sanering av virke och vi vill göra det bättre än bra så därför tar det också längre tid. Vi ber om ursäkt för dom problem som vi orsakar och hoppas på en del överseende med detta. Så kommer ni få en ny och bättre fasad än vad ni tidigare haft.”

Det är först efter det att ställningar tagits ner som vi kan öppna fönster under arbetstid, eller använda balkonger. I den uppdaterade tidsplanen är det därför följande avsnitt som är viktigast för oss medlemmar:

Etapp 1:
Nedmontering av ställningar, vecka 38-40
Återställning av mark, dvs uteplatser, vecka 40-43

Etapp 2:
Nedmontering av ställningar, vecka 44-47
Återställning av mark, dvs uteplatser, vecka 46-52

 

Vi vill passa på att informera om en ny funktion på webbplatsen där tanken är att du som boende ska kunna prenumerera på nyheter och uppdateringar vi postar på webbplatsen. Så prova gärna att skriv upp dig med namn och epost adress här till höger. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på en länk i ett mailutskick.

Fasadrenovering uppdatering v39

Fasadarbeten Sickla allè 21, 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V39

Etapp 1

• Återställning av balkonger.
• Rivning av ställning på gaveln och demontering hiss.
• Plåtar på balkonger.
• Målning av balkongtak. 

Etapp 2

• Sanering och byte av isolering mot vägen. Det kan förekomma höga ljud vid  sanering av trästomme. Gipsning.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Isolering och nätning balkongsida och terass.
• Grundning på balkongsida.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.

Fasadrenovering tidsplan uppdatering

JM har som mål att fasaderna i etapp 1 och 2 ska vara klara före jul, dvs då ska alla ställningar vara borta och balkonger och uteplatser tillgängliga. JM har prioriterat arbete med fasaderna i etapp 2 före en del andra moment för att säkerställa att putsen kan läggas på innan det blir för kallt. Därför har vi ytterligare förseningar avseende återställning av uteplatser i etapp 1, se vidare nedan.

JM har också valt att inte påbörja markarbeten i etapp 3 ännu. Detta ska dock inte påverka resten av etapp 3, dvs JM planerar att börja sätta upp ställning vid 21:an enligt ursprunglig plan.

För återställning av uteplatser i markplan gäller följande:

  • Uteplatserna ska återställas enligt husets originalritning på båda sidor om huset, vilket är plattor på mark, samt buskage / häckar (samma arter som finns idag). Det fanns buskar nära husfasaden på några ställen, dessa har tagits bort och kommer ersättas av spaljéer för att undvika skador på fasaden från växterna. När det gäller växter kommer JM se över allt och byta ut sådant som är skadat, men behålla sådant som går att behålla.
  • För de lägenheter i markplan som hade träaltaner kommer nya träaltaner läggas ovanpå plattorna. De som inte hade altan omfattas ej. JM har dokumenterat hur altanerna såg ut på varje plats. Återställning sker med samma sorts trä överallt så att det hela ser enhetligt ut.
  • På sidan mot gården fanns även vita plank som delade av mellan uteplatserna, vilka också ska sättas dit igen.

För etapp 1 (65:an till halva 61:an) är arbetet med återställning av mark planerat till oktober månad, dvs vecka 40 – 43 och för etapp 2 (halva 61:an – 57:an) till vecka 46 – vecka 1. Som vi har märkt och som noterats ovan är markarbeten i etapp 1 fortsatt försenade, så det kommer knappast bli färdigt vecka 43. Vi har inte fått någon uppdaterad tidplan för detta arbete ännu.

Fasadrenovering uppdatering v43

Fasadarbeten Sickla allè 21, 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V43

Etapp 1
• Montage av räcken på balkonger. 

Etapp 2
• Sanering och byte av isolering mot vägen.
  Det kan förekomma höga ljud vid sanering av trästomme.
• Gipsning.
• Kontroll av ångspärr.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Ytputs balkongsida och terass.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv pågrund av vädret.