Fasadrenovering uppdatering v28-32

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Utvändig fönsterputsning fortsätter efter semestern då många har
meddelat att de gärna tar den efter semestern.
Skärmväggarna som är beställd har ej kommit så de monteras V32
då snickarna är tillbaka efter semestern.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Putsningen av fasad fortsätter.
Städning av ställning efter putsning kommer att ske Lördag 6/7
Ställningsrivning påbörjas och vi kommer att riva 2 sidor innan vi
går på semester.

Övrigt
Vi kommer att arbeta med städning av ställningen på lördagen
6/7 för att korta ner tiden för återställandet samt för att
kunna börja riva ställningen, detta medför en del oljud.
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som uppkommer under byggtiden.

Fasadrenovering uppdatering v27

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Montering av befintliga skärmväggar fortsätter.
Utvändig fönsterputsning fortsätter.

Vi har beställt skärmväggar som skall monteras upp vid entréerna på
gatusidan men det är en beställningsvara och så fort de kommer
monterar vi upp dessa för mindre insyn.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Plåtarbeten fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.
Montering panel på balkonger fortsätter.

Obs! Vi kommer att arbeta med putsning av fasaden under
lördagen 29/6, för att korta ner tiden för återställandet.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.

Fasadrenovering uppdatering v26

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Montering av befintliga skärmväggar fortsätter.
Utvändig fönsterputsning startar.
Åtgärder efter besiktning startar i samband med fönsterputsningen V26.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.
Montering panel på balkonger påbörjas.

Övrigt
Vi kommer under början av veckan komma ut med en mer
detaljerad information så ni ser hur de kommande veckorna ser ut
inför återställning av balkonger och ställningsrivning.
Mer information kommer i era brevlådor.

Information om spaljéer och planteringar på gatusidan

JM planerar att ersätta de borttagna och skadade avenbok-plantorna på gatusidan under september månad. Informationen som styrelsen har mottagit är att plantorna kommer att vara 80-100 cm höga vid planteringen.

Styrelsen har kommit överens med JM om att pga bristande insynsskydd kommer JM att montera vita spaljéer (180cm * 180cm, se nedan) mot alla entréer. Meningen är att dessa tas bort när buskarna ger tillräckligt insynsskydd för uteplatser på markplan.

Leveranstiden för spaljéerna är ca 14 dagar och planen är att monteringen sker när spaljéerna har kommit dvs under vecka 27 eller 28. Vid frågor, mejla styrelsen på styrelsen@brfsjostugan.se

Trevlig midsommar önskar
Styrelsen

Fasadrenovering uppdatering v25

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Byggnation av trall färdigt.
Montering av befintliga skärmväggar påbörjas.
Åtgärder efter besiktning startar i samband med fönsterputsningen
V26.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Gipsning av fasad färdigt.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.
Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt
arbete medför och återkommer med löpande information.