Fortsatta renoveringarbeten och bollsporter på innergård

Fortsatta renoveringsarbeten

JM kommer under v24 att påbörja renoveringsarbeten av garagenedfart samt ventilationstrumma. Arbetet kommer att pågå under Juni.

Vi vill passa på att påminna alla föräldrar med bollspelande barn att det inte är OK att spela boll mot garagenedfartens fasad – speciellt nu när vi får en helt ny.

Trivsel och bollsporter på innergård

Vi har fortsatt blivit uppmärksammade på att bollar skjuts in på uteplatser och på fönster.

Detta gäller:

  • Använd gärna mjuka bollar och inte riktiga fotbollar.
  • Vi spelar på längden för att minimera risken att bollar flyger in på uteplatser.
  • Skjut inte mot fasad/väggar – varken husfasad eller garagenedfart.
  • Det är inte tillåtet att vistas på taket till garagenedfarten.

 

Fasadrenovering, Gillestuga och Julgransinsamling

Fasadrenovering uppdatering

Vi har under November haft besiktning tillsammans med JM och besiktningsman.

Under besiktningen noterade man att det fanns många uteplatser där man ställt möbler mm väldigt nära väggen och ibland direkt mot väggen.

Vi ber alla att se över sina uteplatser omgående och se till att inte placera något närmare än 5 cm från väggen. I värsta fall kan fukt ansamlas på putsen och när det fryser kan sprickor uppstå i fasaden.

Till våren kommer man arbeta med att åtgärda fel som vi i styrelsen har anmärkt på samt fel som upptäckts under besiktningen.

Arbeten med gräsplantering, renovering av garageinfart och ventilationstrumma påbörjas även dem under våren.

Styrelserum blir Gillestuga 

Styrelserummet i källaren på Sickla Allé 57 används ungefär en gång i månaden till styrelsemöte. Vi ska nu göra ett försök med att göra rummet mer tillgängligt för föreningens medlemmar. I samband med detta önskar vi medlemmarnas synpunkter på hur rummet bör användas.

Vi är därför tacksamma om ni fyller i denna enkät innan julhelgerna.

Julgraninsamling

Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på 13 olika platser runt om i kommunen.  Lördag 11/1 kl. 11-17 samt söndag 12/1 kl. 11-17 är det dags igen! Du hittar insamling på följande platser:

ÄLTA
• Ekstubben Ältavägen/Ältabergsvägen, infartsparkeringen
• Kolarängen, Ulvsjövägen/Ältavägen
SALTSJÖBADEN/FISKSÄTRA
• Parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen
SALTSJÖ-BOO
• Boovägen/Boo Gårds skola, infartsparkeringen
• Skarpövägen 1, vid återvinningsstationen
• Utövägen, i närheten av panncentralen, Orminge
SICKLAÖN
• Henriksdalsslingan, vid vattentornet
• Sickla köpkvarter, Planiavägen/Järlaleden
• Finntorp C, Gamla Värmdövägen 2
• ICA Maxi, infartsparkeringen
• Jarlabergsvägen, mitt emot Tempo
• ICA Ektorp
• Finnboda Varsväg 12, utanför ICA Nära Finnboda

Du kan även lämna din gran till kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik.

Garagestädning

30 December mellan 8-16 städas garaget. Vi är medvetna om att valet av dag är märklig men om det går så flytta din bil!

Soprum

När julen kommer brukar det bli överfullt i våra soprum.
Tänk på att
* Platta till kartonger
* Använd båda soprummen Sickla Allé 21 och Sickla Allé 65
* Om det blir fullt finns det en sopstation vid Sicklahälsan / Vårdcentralen

 

God Jul & Gott Nytt önskar styrelsen!

Image result for free clipart santa

Fasadrenovering slutbesiktning

Det närmar sig nu slutbesiktning av fasadrenoveringen tillsammans med JM. Vi ber er därför höra av dig till oss om du har har sett något som du tror kan ha blivit fel och som du vill att vi tar upp på besiktningen.

Maila till styrelsen@brfsjostugan.se eller använd kontaktformuläret på webbplatsen. Skicka gärna med bilder om så behövs.

Gräsplantering, renovering av garageinfart och ventilationstrumma kvarstår. Dessa arbeten påbörjas under våren.

Fasadrenovering uppdatering v44

Planteringarna är färdiga runt port 57-65 och växterna är beställda
till port 21, dessa planteras så fort som möjligt.

Markarbetet där tältet stått kommer att starta så fort vi får tag på
en maskin som tål att åka på gårdsbjälklaget, vi vill inte förstöra
garagetaket genom att köra för tung maskin där.

Det kvarstår vissa arbeten i husen och vi har det under kontroll men
pga sjukdom så har det haltat och vi vet ej när dessa arbeten
kommer att utföras.

Under V47 kommer vi att ta bort personalvagn och container vilket
medför att arbeten med markarbeten där etablering har stått
kommer att starta så fort dessa har återlevererats.

Kvarlämnade utemöbler och grillar

Nu är äntligen tältet på innergården borta men vi har noterat att det fortfarande finns utemöbler och grillar mm kvar. Ta gärna hand om dessa annars kommer styrelsen behöva göra det.

Söndag den 13:e oktober slänger / skänker vi bort det som inte är bortplockat.

Tack på förhand!