Fasadrenovering uppdatering v22

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Byggnation av trall fortsätter.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår.
Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna
inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.