Fasadrenovering uppdatering v44

Planteringarna är färdiga runt port 57-65 och växterna är beställda
till port 21, dessa planteras så fort som möjligt.

Markarbetet där tältet stått kommer att starta så fort vi får tag på
en maskin som tål att åka på gårdsbjälklaget, vi vill inte förstöra
garagetaket genom att köra för tung maskin där.

Det kvarstår vissa arbeten i husen och vi har det under kontroll men
pga sjukdom så har det haltat och vi vet ej när dessa arbeten
kommer att utföras.

Under V47 kommer vi att ta bort personalvagn och container vilket
medför att arbeten med markarbeten där etablering har stått
kommer att starta så fort dessa har återlevererats.