Information om BRF Tryckeriets fasadrenovering

Arbetet med att byta ut fasaden på BRF Tryckeriets hus kommer att starta i månadsskiftet mars/april. Dessförinnan kommer JM att montera byggnadsställningar och göra andra förberedande arbeten.

Arbetet kommer att ske på en sida av huset i taget, d v s mot Sickla Alle/Järlaleden och kortsidan vid Hilti (Etapp 1) respektive mot innergården och kortsidan mot Daggkåpan (Etapp 2).

Etapp 1 påbörjas i mars 2021 och avslutas preliminärt i januari 2022.

Etapp 2 påbörjas preliminärt i januari 2022 och avslutas i december 2022.

JM kommer att ha byggbodar på gräsmattan mellan sushirestaurangen och Järlaleden.

På trottoaren på kortsidan framför Hilti kommer tre träd att tas ner och en lyktstolpe att tas bort (detta kommer att återställas) och JM kommer att ha en bygghiss m.m. här.

Det kommer inte att vara något tält på gräsmattan, som vid Sjöstugans fasadrenovering. Det kommer att vara en del avspärrningar.
Och stundtals en del störande ljud.

JMs ordinarie arbetstider är 07:00 – 16:00 på vardagar.