Är du intresserad av laddplats?

Hej

Vi håller nu på att installera fler laddstationer till elbilar i garaget. Är ni intresserade av att få en laddplats kontakta Per Kihlström på 070-9746933 eller perkihl@gmail.com.

Pris 200 kr extra per månad plus den el du förbrukar.
Intresserade får skriva på kontrakt. Se Avtal om tillgång till laddmöjlighet.

Vi behöver svar så snart som möjligt. Senast 28 november.

MvH
Garageföreningen