Höjning av månadsavgiften från 1 mars 2023

Från och med 1 mars kommer månadsavgiften höjas med 16%. Orsaken är framförallt ökade räntekostnader, men läs gärna kommentarer nedan för en mer detaljerad förklaring.

En liten kompensation för detta kan det beslutade energistödet ge. Eftersom medlemmarna i Sjöstugan har ett gemensamt elavtal och individuell mätning och debitering (IMD) av elförbrukningen så är det Brf Sjöstugan som kommer få ta del av elprisstödet, men när eller hur stödet ska betalas ut till föreningar är fortfarande oklart. Men om de regler som aviserats kommer gälla, så kommer medlemmarna få totalt ca 127 000 kr (det exakta stödet till varje lägenhet kommer beräknas som 50 öre per debiterad kWh under perioden oktober 2021 till september 2022).

En lite djupare kommentar till föreningens ekonomi och utveckling över tiden följer här:

Sjöstugan har haft samma avgift sedan 2015 och har tack vare ett väldigt lågt ränteläge de senaste åren inte behövt höja avgiften trots ökade utgifter för fastigheten över tid. De första åren under den här perioden hade föreningen betydligt högre räntekostnader än under de senaste åren, då räntorna varit nere på ca 1%. De låga räntorna har alltså inneburit att föreningen kunnat finansiera övriga kostnadsökningar utan att höja avgiften.

Under 2023 kommer räntekostnaderna öka med ca 600 000 – 700 000 kr beroende på att vi i december 2022 respektive maj 2023 behöver lägga om två av föreningens fyra lån (de övriga två har fortfarande en låg bunden ränta, under 1%). 600 000 kronor motsvarar en årlig avgiftsökning på ca 12% jämfört med idag, men eftersom vi höjer först den 1/3 behöver beloppet vara högre. Vi behöver även täcka andra kostnadsökningar (till exempel stiger priset på fjärrvärme med 8%) och ha ett resultat kvar som innebär att vi kan sätta av för framtida investeringar.

Under de senaste sju åren med oförändrad avgift har vi i genomsnitt haft ett sparande på drygt 250 kr per kvm och år, vilket är väl i linje med rekommenderade tal, och det har givit oss möjlighet att amortera knappt sex miljoner kr på våra lån. Dvs detta är medel vi sparat för framtida investeringar och styrelsen anser att vi bör fortsätta ligga på denna nivå över tid.

MvH
Styrelsen i Brf Sjöstugan, 2022-12-15