Information till bilägare

Garageföreningen har beslutat att installera fler el-laddare till elbilar på föreningens parkeringsplatser.

I en första etapp kommer laddboxar att installeras på platserna i

HALL A  from 26 januari tom 3/2
HALL B  from 6 februari tom 15/2

Utsedd installatör är elfirman NEWEL AB. Arbetet påbörjas torsdagen den 26/1 och uppskattas pågå ca 2,5 vecka.

Vid installationstillfället behöver bilarna på de berörda platserna inte flyttas helt och hållet. Det kan räcka med att man backar ut en meter (1m) från väggen så att installationspersonalen kan arbeta fritt framför, när man skall dra kabel och installerar laddbox.

Hall A plats 3 tom 33 och plats 58 tom 75
Hall B plats 9 tom 35 , plats 51 tom 54 och plats 63 tom 112

Lägg gärna en lapp i vindrutan, med ditt namn och telefonnummer, under installationsperioden. Det underlättar om installationspersonalen behöver kontakta dig i något ärende, t.ex. att flytta bilen extra.

Vid frågor vänder ni er till föreningens kontaktperson i detta projekt:

Namn Per Kihlström
Mail perkihl@gmail.com
Tfn  070-9746933

MvH
Garageföreningen