Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 kl 19.00 i Dieselverkstaden, Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 mitt emot Urban Deli.
https://dieselverkstaden.se/lokaler/lamberts-horna/

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-04-17. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 där du kommer in med dongel och kod eller via e-post till styrelsen@brfsjostugan.se. Du kan även använda kontaktformuläret.

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

MvH
Styrelsen för Brf Sjöstugan

Sickla 2023-03-22