Cykelrensning

Det är många cyklar som inte används och tar upp plats. Nu rensar vi i barncykel- och barnvagnsförråd samt de stora cykelrummen.

Vi har i dagarna lappat samtliga cyklar. Ta bort lappen om du vill att den ska vara kvar. Övriga cyklar kommer att tas undan och förvaras i 3 månader för att sedan forslas bort.

Med vänlig hälsning,
BRF Sjöstugan

 

Garagesamfälligheten – Information angående byte av hyresvärd i garaget

Fr.o.m. 1 augusti kommer vi att i egen regi hyra ut P-platserna till er.
Som ni kanske märkt har ni inte fått någon avi från APQOA för augusti.

Vi kommer så snart vi kan skicka ut nya hyreskontrakt till er. Om dessa inte kommer ut i tid hoppas vi att ni har överseende med detta. Det kan bli så att augustis avgift kommer i september.

Vi kommer att samarbeta med NABO för hantering av kontrakt och avisering av avgifter. Ni kan läsa mer om NABO i deras medlemspamflett.

När ni får kontrakt och avi från NABO, kan ni logga in på deras hemsida. Det är viktigt att ni där registrerar telefonnummer och mail-adress så att vi lätt kan kontakta er vid behov. Detta kommer för övrigt att vara ett krav för att hyra en parkeringsplats.

För parkeringsplats med elbilsladdare finns det 1 st ledig på Tryckeriets sida av garaget, samt några på Sjöstugans sida. Priset på dessa är förutom ordinarie p-platsavgift plus 200 kr/månad samt den el ni förbrukar. Är ni intresserade maila till sags@brfsjostugan.se. Först till kvarn gäller.

Vi i styrelsen och Garagesamfälligheten önskar er en fortsatt skön sommar.

Fortsatta renoveringarbeten och bollsporter på innergård

Fortsatta renoveringsarbeten

JM kommer under v24 att påbörja renoveringsarbeten av garagenedfart samt ventilationstrumma. Arbetet kommer att pågå under Juni.

Vi vill passa på att påminna alla föräldrar med bollspelande barn att det inte är OK att spela boll mot garagenedfartens fasad – speciellt nu när vi får en helt ny.

Trivsel och bollsporter på innergård

Vi har fortsatt blivit uppmärksammade på att bollar skjuts in på uteplatser och på fönster.

Detta gäller:

 • Använd gärna mjuka bollar och inte riktiga fotbollar.
 • Vi spelar på längden för att minimera risken att bollar flyger in på uteplatser.
 • Skjut inte mot fasad/väggar – varken husfasad eller garagenedfart.
 • Det är inte tillåtet att vistas på taket till garagenedfarten.

 

Nu öppnar vi Gillestugan!

Välkomna att använda Sjöstugans snickarbod och gillestuga!

“En gillestuga är ett rum i källaren som används som ett enklare vardagsrum. Gildestuva, det vill säga en stuga där ett gille håller möten.”

BRF Sjöstugans nyöppnade gillestuga är ett enkelt rum som är tillgängligt för alla föreningens medlemmar, samtidigt som rummet fortfarande kommer användas till föreningsmöten. 

 • Du hittar Gillestugan på Sickla Allé 57, 1 tr ned till vänster.
 • Det är kostnadsfritt att använda rummet. 
 • Man bokar eller skriver upp namn och tid på kalendern på dörren – vid varje besök!
 • Föräldrar är alltid ansvariga för att ordningsreglerna följs om barn använder lokalen. 
 • Kod till nyckelboxen till och med 31 augusti är 2147. Denna kod ska enbart användas av vuxna. 

Snickarboden är fortfarande under utveckling och består hittills bara av ett utrymme och en snickarbänk.

 • Om ni har verktyg eller förvaringshyllor som ni kan tänka er att dela/placera i snickarboden Får ni gärna höra av er.
 • Om ni har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta styrelsen eller rumansvarig Maria på mail@mariaklint.com

Eftersom att många nu jobbar hemifrån, anar vi att flera skulle ha behov av ett extra rum. Vi har därför utrustat vår nya Gillestuga med wifi så att föreningens medlemmar ska kunna använda rummet som kontor vid behov.

För att så många som möjligt ska kunna använda rummet har vi satt några riktlinjer tills vidare.

– Medlemmar kan förboka upp till 3 timmar/gång.
– Medlemmar kan förboka upp till 3 tillfällen per vecka.
– Skriv upp ditt efternamn och telefonnummer när du bokar. På så sätt kan vi kontakta varandra angående att dela rummet.

– Om du önskar att vara ostörd, vänd Ledigt-skylten på dörren.

Vi hoppas att många kommer använda och uppskatta rummen framöver. Välkomna!

Du hittar all information om Gillestugan här.

Tänk på att vi även i gillestugan behöver följa folkhälsomyndighetens riktlinjer!

Hälsar rumansvarig
Maria Klint tillsammans med styrelsen

Upplysningar från medlemmar inför årsstämma 2020

Styrelsen har fått några skriftliga begäran om upplysningar från medlemmar inför årsstämman 2020. Nedan befinner ni frågorna och svaren:

“Medlem som vill medverka i de ställningstagande som görs av stämman osv”. Vet inte riktigt vad det innebär, men om svaret är ja skall då blad 1 fyllas i och skickas senast den 26 maj? På andra sidan är poströstningen “Dagordning”, förmodar att den samtidigt ska fyllas i.

Det räcker att fylla i sidan ”Dagordning för poströstning”

 

Riksdagens beslut 14 maj 2020 gällande att stämmor kan hållas helt utan fysisk närvaro.

Denna information har inte delgivits till Brf Sjöstugans medlemmar, finns ej på vår hemsida.

I vårt fall gäller regler som faller under Ren poströstningsstämma.

Kommentar: Helt rätt, vi borde kanske ha gjort det men situationen är ny till oss alla. Vi har informerat i kallelsen att vi kommer att hålla stämman utan närvaro för att skydda oss alla.

 

Begäran om upplysning” och förslag:

Enligt tidigare info skulle konsultarvodet för fasadkontroll RISE komma som post under reparationskostnader. Denna är lägre 2019 än 2018. Se not 4.

Svar: Konto 4300 Rep/Underhåll Jemseby El 87.000, Rise 63.000. Färre fakturor från Rise är förklaringen.

 

Under Not 7 står upptaget Förbrukningsmaterial 201.947:- för 2019. Vad är detta?

Svar: Trappbelysning Led 163.000 tvättmaskin 36.000

 

Motion 1 har en avsändare, men motion 2 och framgår det inte vem som skickat dessa, jag undrar vem? Dessutom lite kryptisk skrivna, “Vi har fått in ett antal offerter”, vem är vi?

Avsändaren till Motion 2 och 3 är Per Kilström. På förra årsmötet fick Per K uppdrag att undersöka solceller. Styrelsen har genom Per K fått in ett antal offerter. Styrelsen har inte hunnit utvärdera dessa och kommer att anlita en extern konsult för bedömning.

 

Motion 2 och 3. (Propositioner) Dessa frågeställningar var uppe på förra årsmötet och Per K fick uppdrag att undersöka detta och att styrelsen borde anlita en extern konsult.

Vår uppfattning är att dessa båda är av den digniteten att de ej kan beslutas på en årsstämma med enbart poströstning. Det är alldeles för omfattande att ta ställning till utan mera kött på benen. Vårt förslag är att frågan kan fortsatt utredas med hjälp av extern sakkunnig konsult som skall redovisa resultatet vid ett framtida fysiskt årsmöte där beslut tas av stämman och ej av styrelsen. Motion 2 och 3 skall bordläggas. 

Svar: Noterat, även en möjlig extra stämma till hösten har diskuterats.