Fasadrenovering uppdatering v39

Fasadarbeten Sickla allè 21, 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V39

Etapp 1

• Återställning av balkonger.
• Rivning av ställning på gaveln och demontering hiss.
• Plåtar på balkonger.
• Målning av balkongtak. 

Etapp 2

• Sanering och byte av isolering mot vägen. Det kan förekomma höga ljud vid  sanering av trästomme. Gipsning.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Isolering och nätning balkongsida och terass.
• Grundning på balkongsida.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.