Fasadrenovering uppdatering v40

Fasadarbeten Sickla allè 21, 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V40

Etapp 1
• Återställning av balkonger.
• Rivning av ställning på gaveln och balkong sida. 

Etapp 2
• Sanering och byte av isolering mot vägen. Det kan förekomma höga ljud vid sanering av trästomme.
• Gipsning.
• Koll av ångspärr.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Isolering och nätning balkongsida och terass.
• Ytputs balkongsida.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.