Fasadrenovering uppdatering v46

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V46

Etapp 1
• Borttagning av gamla putsrester runt sockeln med sugbil.
• Återställning balkonger fortsätter.

Etapp 2
• Förseglings- och isoleringsarbeten fortsätter.
• Plåtarbeten fortsätter.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Återställning balkonger.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv pågrund av vädret.