Fasadrenovering uppdatering v44

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V44

Etapp 1
• Bort tagning av gamla putsrester runt sockeln med sug bil.
• Återställning balkonger fortsätter.

Etapp 2
• Gipsning.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Ytputs gavel.
• Återställning balkonger.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv pågrund av vädret.