Fasadrenovering uppdatering v49

Fasadarbeten Sickla allé 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V49

Etapp 1
• Ställningsrivning fortsätter.

Etapp 2
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Återställning balkonger fortsätter.
• Ställningsrivning påbörjas.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.

Etapp 3
Nu är allt förberett inför byggstart. Information om försyn och byggstart kommer i brevlådorna inom kort.