Fasadrenovering uppdatering v50

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V50

Etapp 1
• Ställningsrivning klar.

Etapp 2
• Återställning balkonger fortsätter.
• Ställningsrivning fortsätter.
• Putsningen av fasaden är färdig.

Övrigt
Elarbeten kommer att ske under hela veckan. Titta på den avisering som ni fått i brevlådan om när elektrikern kommer hem till er.