Fasadrenovering uppdatering v3

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Då var vi på plats igen och kommer att under senvinter och våren så snabbt som möjligt att börja färdigställa det som kvarstår.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Under nästa torsdag (17 Januari) kommer vi att genomföra försyn i era lägenheter och vi hoppas att ni kan medverka under dagen.
Om ni inte kan vara hemma så ställ låset i serviceläge då Per Kihlström som representant från styrelsen kan öppna dörren.
Vad som kommer att ske är att vi kopplar bort ev. el på balkonger, dokumenterar befintliga skador i lägenheterna och på balkongerna samt dokumenterar trall, inglasningar och räcken.

Vi startar försynen ca 07:30 längst upp och jobbar oss neråt, vi beräknar att varje lägenhet tar ca 20-30 minuter.