Fasadrenovering uppdatering v4

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

På grund av kyla och sjukdom så blir det ingen aktivitet nästa vecka.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Då har vi gjort försynen och det kommer inte bedrivas någon
verksamhet nästa vecka. Under V 5 så kommer vi att bygga upp ställningen och då ber vi er att plocka bort saker från ytterväggar och blombrädor så inte de faller ner.