Fasadrenovering uppdatering v12

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Arbeten runt entréer fortsätter.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.

Rivningsarbeten fortsätter. Rensning av tätningsband på fönster påbörjas, materialet vi arbetar med är inte hälsovådligt och är helt ofarligt men medför en skarp doft under en kort period medan vi arbetar vid respektive fönster.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga säkerheten och damm som kommer under byggtiden. Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt arbete medför och återkommer med löpande information.