Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2019 kl 19.00 i grannföreningens lokal Sickla Allé 29 på gaveln.

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-04-26. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

NYA STYRELSELEDAMÖTER

Föreningen behöver engagerade styrelseledamöter. Var med och påverka och utveckla vår förening, så att vi kan vara stolta över att bo här. Ju fler vi är som engagerar oss i föreningen, ju roligare blir det.

SENAST 2019-04-26

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till: Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 (man kommer in i porten via garaget eller via förrådsgångarna; porten kan även låsas upp med nyckeln som går till källardörrarna) eller via e-post till: styrelsen@brfsjostugan.se

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

Sickla 2019-04-08

Styrelsen för Brf Sjöstugan
Valberedningen för Brf Sjöstugan