Fasadrenovering uppdatering v16

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på innergården fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår. Detta för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna inte behöva putsa om allt glas en gång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten påbörjas.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.