Fasadrenovering uppdatering v25

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Byggnation av trall färdigt.
Montering av befintliga skärmväggar påbörjas.
Åtgärder efter besiktning startar i samband med fönsterputsningen
V26.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Gipsning av fasad färdigt.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.
Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt
arbete medför och återkommer med löpande information.