Fasadrenovering uppdatering v28-32

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Utvändig fönsterputsning fortsätter efter semestern då många har
meddelat att de gärna tar den efter semestern.
Skärmväggarna som är beställd har ej kommit så de monteras V32
då snickarna är tillbaka efter semestern.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Putsningen av fasad fortsätter.
Städning av ställning efter putsning kommer att ske Lördag 6/7
Ställningsrivning påbörjas och vi kommer att riva 2 sidor innan vi
går på semester.

Övrigt
Vi kommer att arbeta med städning av ställningen på lördagen
6/7 för att korta ner tiden för återställandet samt för att
kunna börja riva ställningen, detta medför en del oljud.
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som uppkommer under byggtiden.