Garagestädning 8 juni

Garagestädning kommer att ske Onsdagen 8 juni mellan 08:00-17:00

Vi ber dig att flytta din bil under denna tid för att kunna rengöra hela garaget.

Om din bil står kvar är det inte bara din plats som blir ostädad utan även dina grannars.

Vi påminner samtidigt om skyldigheten att flytta bilen vid städning av garaget, samt att det inte är tillåtet att förvara något annat än ett fordon på den förhyrda parkeringsplatsen.

Vid frågor maila info@coreclean.se

MvH
Styrelsen, Garageföreningen
sags@brfsjostugan.se