Gårdsgrupp

Visste du att vi har en gårdsgrupp?

Förra året startade vi en så kallad gårdsgrupp. Gårdsgruppen består av medlemmar från föreningarna Tryckeriet och Sjöstugan. Syftet med gruppen är att jobba med förbättringar på gården för att den ska bli så trivsam som möjligt. 

Nu behöver vi din hjälp!

Under några helger framöver kommer vi göra olika insatser för att göra gården finare och vi behöver din hjälp. Kan och vill du vara med och jobba några timmar under en eller flera av helgerna? Hör av dig till oss genom att skriva ett meddelande till den i gruppen som har ansvar den helgen som du kan delta. Du kan även mejla direkt till Thomas på thomas.legaard@gmail.com 

Kan du inte vara med den helgen som anges går det bra att hjälpa med uppgifterna en annan dag. 

23-24 maj – Maria Klint – mail@mariaklint.com

Högtrycksspruta betong utanför uteplatser 

30-31 maj – Thomas Delfs Legaard –  thomas.legaard@gmail.com

Måla/olja alla stora planteringslådor

6-7 juni – Oskar Lundberg – oskarprogolf@hotmail.com

Fixa grusgångarna och runt sandlådan

13-14 juni – Pia Wikberg & Marcus Pettersson – pia.astrom@gmail.com & marcus.pettersson@tyrens.se

Byta ut brädor på sandlåde-bänk 

Hoppas vi ses! 

Mvh Gårdsgruppen

Årsmöte 2020

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 28 maj 2020 kl 19.00 i grannföreningens lokal Sickla Allé 37.

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras utan närvaro, förutom personal som krävs för stämmans genomförande.

Medlem som vill medverka i de ställningstaganden som görs av stämman kan göra detta genom att fylla i och skicka in bifogat formulär (se kallelsen), samt utnyttja möjligheten till poströstning vad avser de personval som skall göras och de beslut som skall tas.

Klicka här för att ladda ner kallelsen

Avstängning värme och varmvatten

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2020-05-12 09:00
till  2020-05-12 11:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott 

Vårstädning

På grund av rådande omständigheter har styrelsen, i samråd med grannföreningen Tryckeriet, beslutat att ställa in vårens gemensamma städdag. Istället ställer vi krattor, sopborstar, sopsäckar mm i trapphuset på Sickla Allé 57 den 9-10 maj, eftersom vi är många som ändå vill bidra till en mysig gård och omgivning. På det sättet kan alla frivilliga hjälpa till när det passar, utan smittorisk. Vi kommer också att sätta upp en aktivitetslista där man kan kryssa i det som man har gjort för att informera andra.

Detta kan du göra:
Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården. Tex trasiga leksaker i sandlådan.
Rensa stuprör.
Kratta löv, grus och kastanjer.
Plocka skräp i rabatten.

Dessutom har vi beställt en container som kommer att stå på det vanliga stället vid Sickla Allé 65 den 8-10 maj. OBS Inga el-sopor eller miljöfarligt avfall tillåtet.

MvH
Styrelsen