Angelägen information till våra medlemmar i bostadsrättföreningen Sjöstugan!

Som styrelse i brf Sjöstugan – informerar vi er alla om:

Årsmöte/Stämma torsdagen den 30 maj kl. 18.30 i Dieselverkstaden/Sickla. Kallelse med mer information kommer skickas ut, men vi ber er redan nu att notera datumet. Inför och på stämman har du möjlighet, som medlem, att framföra åsikter och utvecklingsförslag för vår förening. Vid stämman får du även möjlighet att möta och få förenings-information från styrelsen.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda via mail styrelsen@sjostugan.se absolut senast söndagen den 5 maj.

Vårens städdag genomförs, som vanligt tillsammans med vår grannförenings medlemmar i brf Tryckeriet, söndagen den 5 maj, med start kl.10.00. Notera även detta datum. Som vanligt bjuds även på korvgrillning efter genomfört värv😋

Garagestädning fredagen den 17 maj
Den här gången är det oerhört viktigt att det är tomt i garaget då det även kommer målas p-rutor.Brf Sjöstugan har förhandlat med Bauhaus om att få parkera gratis på deras parkering under tiden städning/målning pågår. Anvisade parkeringsplatser är så nära uppfarten till Bauhaus som möjligt.Det du som bilägare behöver göra – för att kunna stå på Bauhaus parkering utan att få böter – är att kontakta Garagesamfälligheten sags@brfsjostugan.se alt. Per Kihlström 070-974 69 33 senast tisdagen den 14 maj och meddela registreringsnummer på din bil. Garagesamfälligheten kommer därefter att informera Bauhaus detta.

MvH
Styrelsen BRF Sjöstugan
styrelsen@brfsjostugan.se

Städdag – SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

Vi har vårstädningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi
städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande: Arbetsuppgifter kommer att delas ut. tex

  • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården
  • Rensa stuprör
  • Kratta
  • Sopa

Vi har beställt en container som kommer att stå vid 65 från fredag till söndag.
OBS Inga el-sopor eller miljöfarligt avfall.

Efter väl utfört arbete vid ca kl 12.00 bjuder föreningen på dryck och fika.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Elarbeten i garaget 30/3 – Strömlöst 08:00-14:00

Den 30/3 genomförs elarbeten i garaget vilket innebär att delar av garaget kommer vara utan ström under tiden 08:00 – 14:00.

Förutom att det blir mörkt i garaget kan det innebära att du behöver använda nyckel för att komma in. Tänk då på att det är källarnyckeln som behövs, inte den vanliga nyckeln till din entré.

Garageporten kommer att ställas upp.

Mvh

Styrelsen, BRF Sjöstugan & Garageföreningen

Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 kl 19.00 i Dieselverkstaden, Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 mitt emot Urban Deli.
https://dieselverkstaden.se/lokaler/lamberts-horna/

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-04-17. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 där du kommer in med dongel och kod eller via e-post till styrelsen@brfsjostugan.se. Du kan även använda kontaktformuläret.

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

MvH
Styrelsen för Brf Sjöstugan

Sickla 2023-03-22

Höjning av månadsavgiften från 1 mars 2023

Från och med 1 mars kommer månadsavgiften höjas med 16%. Orsaken är framförallt ökade räntekostnader, men läs gärna kommentarer nedan för en mer detaljerad förklaring.

En liten kompensation för detta kan det beslutade energistödet ge. Eftersom medlemmarna i Sjöstugan har ett gemensamt elavtal och individuell mätning och debitering (IMD) av elförbrukningen så är det Brf Sjöstugan som kommer få ta del av elprisstödet, men när eller hur stödet ska betalas ut till föreningar är fortfarande oklart. Men om de regler som aviserats kommer gälla, så kommer medlemmarna få totalt ca 127 000 kr (det exakta stödet till varje lägenhet kommer beräknas som 50 öre per debiterad kWh under perioden oktober 2021 till september 2022).

En lite djupare kommentar till föreningens ekonomi och utveckling över tiden följer här:

Sjöstugan har haft samma avgift sedan 2015 och har tack vare ett väldigt lågt ränteläge de senaste åren inte behövt höja avgiften trots ökade utgifter för fastigheten över tid. De första åren under den här perioden hade föreningen betydligt högre räntekostnader än under de senaste åren, då räntorna varit nere på ca 1%. De låga räntorna har alltså inneburit att föreningen kunnat finansiera övriga kostnadsökningar utan att höja avgiften.

Under 2023 kommer räntekostnaderna öka med ca 600 000 – 700 000 kr beroende på att vi i december 2022 respektive maj 2023 behöver lägga om två av föreningens fyra lån (de övriga två har fortfarande en låg bunden ränta, under 1%). 600 000 kronor motsvarar en årlig avgiftsökning på ca 12% jämfört med idag, men eftersom vi höjer först den 1/3 behöver beloppet vara högre. Vi behöver även täcka andra kostnadsökningar (till exempel stiger priset på fjärrvärme med 8%) och ha ett resultat kvar som innebär att vi kan sätta av för framtida investeringar.

Under de senaste sju åren med oförändrad avgift har vi i genomsnitt haft ett sparande på drygt 250 kr per kvm och år, vilket är väl i linje med rekommenderade tal, och det har givit oss möjlighet att amortera knappt sex miljoner kr på våra lån. Dvs detta är medel vi sparat för framtida investeringar och styrelsen anser att vi bör fortsätta ligga på denna nivå över tid.

MvH
Styrelsen i Brf Sjöstugan, 2022-12-15