Fasadrenovering tidsplan uppdatering

JM har som mål att fasaderna i etapp 1 och 2 ska vara klara före jul, dvs då ska alla ställningar vara borta och balkonger och uteplatser tillgängliga. JM har prioriterat arbete med fasaderna i etapp 2 före en del andra moment för att säkerställa att putsen kan läggas på innan det blir för kallt. Därför har vi ytterligare förseningar avseende återställning av uteplatser i etapp 1, se vidare nedan.

JM har också valt att inte påbörja markarbeten i etapp 3 ännu. Detta ska dock inte påverka resten av etapp 3, dvs JM planerar att börja sätta upp ställning vid 21:an enligt ursprunglig plan.

För återställning av uteplatser i markplan gäller följande:

  • Uteplatserna ska återställas enligt husets originalritning på båda sidor om huset, vilket är plattor på mark, samt buskage / häckar (samma arter som finns idag). Det fanns buskar nära husfasaden på några ställen, dessa har tagits bort och kommer ersättas av spaljéer för att undvika skador på fasaden från växterna. När det gäller växter kommer JM se över allt och byta ut sådant som är skadat, men behålla sådant som går att behålla.
  • För de lägenheter i markplan som hade träaltaner kommer nya träaltaner läggas ovanpå plattorna. De som inte hade altan omfattas ej. JM har dokumenterat hur altanerna såg ut på varje plats. Återställning sker med samma sorts trä överallt så att det hela ser enhetligt ut.
  • På sidan mot gården fanns även vita plank som delade av mellan uteplatserna, vilka också ska sättas dit igen.

För etapp 1 (65:an till halva 61:an) är arbetet med återställning av mark planerat till oktober månad, dvs vecka 40 – 43 och för etapp 2 (halva 61:an – 57:an) till vecka 46 – vecka 1. Som vi har märkt och som noterats ovan är markarbeten i etapp 1 fortsatt försenade, så det kommer knappast bli färdigt vecka 43. Vi har inte fått någon uppdaterad tidplan för detta arbete ännu.