Fasadrenovering uppdatering v43

Fasadarbeten Sickla allè 21, 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V43

Etapp 1
• Montage av räcken på balkonger. 

Etapp 2
• Sanering och byte av isolering mot vägen.
  Det kan förekomma höga ljud vid sanering av trästomme.
• Gipsning.
• Kontroll av ångspärr.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Ytputs balkongsida och terass.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv pågrund av vädret.