Fasadrenovering tidsplan uppdatering

Etapp 1 och 2

Fasaden är nu färdig på halva sidan mot vägen och hela sidan mot gården. JM fokuserar på att göra färdigt fasaden mot vägen innan det blir allt för kallt, vilket innebär att annat arbete skjutits upp tills vidare (t ex färdigställande av balkonger, återställning av mark och uteplatser). Man kommer även använda värmare och har plastat in med vinterväv för att kunna genomföra arbetet.

JM har som mål att återstående arbete med fasaderna ska vara färdigt (och att alla ställningar därmed tas ner) före jul. Men vädret utgör en verklig risk för förseningar, dvs det kan komma att dra ut betydligt längre på tiden. Däremot kommer JM ta ner ställningarna mot gårdssidan före jul, vilket innebär att balkongerna då kommer vara åtkomliga igen.

När det gäller markarbeten i Etapp 1 och 2 räknar JM med att kunna genomföra en hel del av arbetet, men det kommer finnas rester kvar, t ex planteringar och kanske altaner. Men vi ska kunna öppna dörrarna mot uteplatserna till jul, om inte väder och kyla ställer till det.

Etapp 3

Nu påbörjas markarbetet och ställningsbygge på lägre höjder. Resterande arbete drar igång under vecka 5 och föregås av syn i varje lägenhet den 17 januari. Om ni redan nu vet att ni inte kommer vara hemma detta datum, kontakta styrelsen. Alla som bor i 21:an kommer få separat information om detta. Nuvarande plan innebär att ställningar ska rivas precis före JMs semester, efter putsning under maj. Återställning av mark etc sker efter semestern.