Fasadrenovering uppdatering v26

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Montering av befintliga skärmväggar fortsätter.
Utvändig fönsterputsning startar.
Åtgärder efter besiktning startar i samband med fönsterputsningen V26.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.
Montering panel på balkonger påbörjas.

Övrigt
Vi kommer under början av veckan komma ut med en mer
detaljerad information så ni ser hur de kommande veckorna ser ut
inför återställning av balkonger och ställningsrivning.
Mer information kommer i era brevlådor.