Fasadrenovering tidsplan uppdatering

JM har som mål att fasaderna i etapp 1 och 2 ska vara klara före jul, dvs då ska alla ställningar vara borta och balkonger och uteplatser tillgängliga. JM har prioriterat arbete med fasaderna i etapp 2 före en del andra moment för att säkerställa att putsen kan läggas på innan det blir för kallt. Därför har vi ytterligare förseningar avseende återställning av uteplatser i etapp 1, se vidare nedan.

JM har också valt att inte påbörja markarbeten i etapp 3 ännu. Detta ska dock inte påverka resten av etapp 3, dvs JM planerar att börja sätta upp ställning vid 21:an enligt ursprunglig plan.

För återställning av uteplatser i markplan gäller följande:

  • Uteplatserna ska återställas enligt husets originalritning på båda sidor om huset, vilket är plattor på mark, samt buskage / häckar (samma arter som finns idag). Det fanns buskar nära husfasaden på några ställen, dessa har tagits bort och kommer ersättas av spaljéer för att undvika skador på fasaden från växterna. När det gäller växter kommer JM se över allt och byta ut sådant som är skadat, men behålla sådant som går att behålla.
  • För de lägenheter i markplan som hade träaltaner kommer nya träaltaner läggas ovanpå plattorna. De som inte hade altan omfattas ej. JM har dokumenterat hur altanerna såg ut på varje plats. Återställning sker med samma sorts trä överallt så att det hela ser enhetligt ut.
  • På sidan mot gården fanns även vita plank som delade av mellan uteplatserna, vilka också ska sättas dit igen.

För etapp 1 (65:an till halva 61:an) är arbetet med återställning av mark planerat till oktober månad, dvs vecka 40 – 43 och för etapp 2 (halva 61:an – 57:an) till vecka 46 – vecka 1. Som vi har märkt och som noterats ovan är markarbeten i etapp 1 fortsatt försenade, så det kommer knappast bli färdigt vecka 43. Vi har inte fått någon uppdaterad tidplan för detta arbete ännu.

Fasadrenovering uppdatering v44

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V44

Etapp 1
• Bort tagning av gamla putsrester runt sockeln med sug bil.
• Återställning balkonger fortsätter.

Etapp 2
• Gipsning.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Ytputs gavel.
• Återställning balkonger.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv pågrund av vädret.

Fasadrenovering uppdatering v46

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V46

Etapp 1
• Borttagning av gamla putsrester runt sockeln med sugbil.
• Återställning balkonger fortsätter.

Etapp 2
• Förseglings- och isoleringsarbeten fortsätter.
• Plåtarbeten fortsätter.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Återställning balkonger.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv pågrund av vädret.

Fasadrenovering uppdatering v47

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65
Information om pågående / kommande arbeten V47

Etapp 1
• Ställningsrivning påbörjas.

Etapp 2
• Förseglings- och isoleringsarbeten fortsätter.
• Plåtarbeten fortsätter.
• Täckning och förberedelse inför puts.
• Återställning balkonger.
• Fönster kommer bli täckta med plast igen inför
putsningen.
• Ställning kommer bli täckt med vinterväv på grund av
vädret.

Fasadrenovering tidsplan uppdatering

Etapp 1 och 2

Fasaden är nu färdig på halva sidan mot vägen och hela sidan mot gården. JM fokuserar på att göra färdigt fasaden mot vägen innan det blir allt för kallt, vilket innebär att annat arbete skjutits upp tills vidare (t ex färdigställande av balkonger, återställning av mark och uteplatser). Man kommer även använda värmare och har plastat in med vinterväv för att kunna genomföra arbetet.

JM har som mål att återstående arbete med fasaderna ska vara färdigt (och att alla ställningar därmed tas ner) före jul. Men vädret utgör en verklig risk för förseningar, dvs det kan komma att dra ut betydligt längre på tiden. Däremot kommer JM ta ner ställningarna mot gårdssidan före jul, vilket innebär att balkongerna då kommer vara åtkomliga igen.

När det gäller markarbeten i Etapp 1 och 2 räknar JM med att kunna genomföra en hel del av arbetet, men det kommer finnas rester kvar, t ex planteringar och kanske altaner. Men vi ska kunna öppna dörrarna mot uteplatserna till jul, om inte väder och kyla ställer till det.

Etapp 3

Nu påbörjas markarbetet och ställningsbygge på lägre höjder. Resterande arbete drar igång under vecka 5 och föregås av syn i varje lägenhet den 17 januari. Om ni redan nu vet att ni inte kommer vara hemma detta datum, kontakta styrelsen. Alla som bor i 21:an kommer få separat information om detta. Nuvarande plan innebär att ställningar ska rivas precis före JMs semester, efter putsning under maj. Återställning av mark etc sker efter semestern.